Ergoterapi

Tilbake

Ergoterapi

Ergoterapi handler om å gjøre hverdagslivet mulig for enda flere, ved å finne løsninger der det er et gap mellom helsen og hverdagslivet krav. Noe av det mest sentrale innen ergoterapeutens fagfelt er aktivitet. Aktivitet brukes både som et mål, og som et verktøy til å fremme mestring, mening og helse. Helsen ses i et holistisk perspektiv - den påvirkes og skapes i et samspill mellom person, aktivitet og omgivelser.

Det er en nær sammenheng mellom aktivitetene vi utfører og helsen vår. Helseproblemer kan gi aktivitetsbegrensninger, og uheldig utføring av aktiviteter kan gi helseproblemer.  Ergoterapeuter arbeider blant annet med å fremme helse, skape muligheter, forebygge skader og med rehabilitering. Ergoterapeuter er autorisert helsepersonell med bachelorgrad. 

Vi tilbyr timer på klinikken, og i ditt eget hjem. Vi tilbyr også undervisning til fagpersoner, ansattgrupper og på arbeidsplasser, samt veiledning til pårørende.

Ergoterapeut Synne Fosse

Vår dyktige ergoterapeut Synne Fosse har som den første i Norge, startet opp som privatpraktiserende ergoterapeut innenfor rehabilitering, Hun tilbyr tjenester innen fysisk- og psykisk helse. Hennes store lidenskap er rehabilitering. For tiden spesialiserer hun seg innen dette feltet, gjennom masterprogrammet «Helsevitenskap spesialisert innenfor (re)habilitering». 

 

Gjennom egen erfaring innen rehabilitering, har hun stor forståelse for hvilke utfordringer en kan møte på. Hun har gjennom denne erfaringen utviklet interessante perspektiver og teknikker, i tillegg til egen utdannelse og arbeidserfaring.

 

Synne kan hjelpe til med opptrening etter sykdomsforløp eller skade, hvor det oppleves utfordrende å komme tilbake til hverdagen, både fysisk og mentalt. Hun gir deg redskap som kan resultere i endringer som gir et mer meningsfylt liv med færre begrensinger.

VI TILBYR
coaching%202

Vi tilbyr opptrening i alt fra skader og plager i kroppen, til optimalisering av helsen. Det kan oppleves utfordrende å vende tilbake til hverdagen etter sykdom eller skade, både fysisk og mentalt. Vi tilbyr derfor samtaler, mentale øvelser og hjelp til å finne tilbake til motivasjonen. Vår mentale helse er vel så viktig som vår fysiske helse, og er noe vi legger stor vekt på. Vi tilbyr derfor samtaler, hvor du får nyttige redskaper for å håndtere de usynlige skadene, slik at du kan finne tilbake til et liv fylt med livskvalitet.

Du får hjelp når du trenger det, noe som resulterer i økte muligheter til å komme raskere tilbake til hverdagen. Om du er kartlagt som "ferdig rehabilitert" av det offentlige, men ikke føler du er helt tilbake der du ønsker å være, kan dette være et godt tilbud for deg. Vi har kort ventetid og vil gjøre vårt ytterste for å gi deg rask og god hjelp.

HJEMMEBESØK
Screen%20Shot%202023-04-10%20at%202_02_54%20PM
Vi tilbyr hjemmebesøk hvor vi kommer hjem til deg. Aktivitetene vi utfører og helsen vår har en nær sammenheng.

Helsen og mulighetene dine ses på gjennom et samspill av hvordan du beveger deg og omgivelsene dine. Vi kan komme med gode tips og råd til enkle endringer som kan forenkle hverdagen din. Om du har behov for økt aktivitet og bevegelse i hverdagen, kan vi også hjelpe deg med dette.

HJEMMEØVELSER/REHABILITERING
livebetter2
Trening/opptrening vil i mange tilfeller kunne bidra til bedre resultater av behandlingen, samt forhindre at samme problematikk oppstår igjen. Vi har god erfaring og kunnskap over hvilke øvelser som kan være nyttige i ulike tilfeller. Hjemmeøvelsene blir individuelt tilpasset og kan derfor variere mye fra person til person. Treningsrådene tilpasses hver enkelts utgangspunkt, plager, motivasjon, fysiske form og interesser.