Samtaleterapi

Tilbake

Samtaleterapi

Samtaleterapi benyttes for å hjelpe deg å få klarhet i ulike situasjoner og tanker, for å få pratet ut om ting, samt til å få veiledning til å finne frem til riktig retning i livet. Noen timer med samtaleterapi kan gi deg de innsiktene du trenger for å gå videre.

Samtaleterapi kan bidra til en opplevelse av klarhet, ro, økt frihet og vekst. Det kan i tillegg hjelpe deg å ta steget mot varige endringer, i den retningen du ønsker at livet skal ta. Gjennom samtaleterapi og veiledning, kan vi sammen oppdage og utnytte ditt unike potensiale.

Vi kan hjelpe deg å håndtere følelser og tanker, og øke din evne til å ta gode valg både privat og på jobb. Det finnes mange ulike grunnet til at vi føler behovet for noen å snakke med, som kan lytte og hjelpe oss videre. Vi fokuserer i hovedsak på det du opplever som viktig i livet ditt. Om du ikke helt vet hva som oppleves som utfordrende, bruker vi tid på å finne ut av dette sammen.

Timer i naturen
Vi tilbyr en-til-en timer på klinikken, og bruker også naturen aktivt om det er ønskelig. Naturen i seg selv er terapi for de fleste, og tankemønsteret vårt endrer seg når vi er i bevegelse. Så en tur på en fjelltopp, i skogen eller i sanddynene kan gi rom for en annerledes time, med svært gode resultater.
SAMTALETERAPEUT CHRISTINE JONASSEN
Christine%201

Vår dyktige samtaleterapeut Christine Jonassen er sertifisert samtaleterapeut, har en bachelor i psykologi og har tidligere jobbet både som frisør og miljøterapeut i skolen. Hun er en aktiv firebarnsmor, med bred kompetanse og erfaring.

Gjennom egen erfaring som firebarnsmor, har Christine god kjennskap til utfordringer og tankemønstre som kan oppstå i denne fasen av livet, og brenner ekstra sterkt for å hjelpe andre mødre.

For booking av time kan du ta kontakt på e-post christine@livebetter.no, eller telefon +47 922 07 595.

SAMTALETERAPI FOR MØDRE
istockphoto-537373080-612x612

Mange kan oppleve utfordringer med å føle at de aldri strekker helt til, å ha lite tid til seg selv og å finne en balanse mellom de ulike rollene i livet - som mor, kollega, kjæreste og venn. Det kan være vanskelig å få kabalen til å gå opp i en travel hverdag, og man kan føle at man ikke er god nok.

Det kan for mange også oppleves overveldende å bli foreldre, eller å gå fra å ha ett til flere barn. Selvom man kjenner på stor glede og takknemlighet, opplever mange også å miste en del seg selv når en blir foreldre, og trenger kanskje hjelp til å finne sin egen identitet på nytt.

Alle disse følelsene påvirker oss psykisk, og kan lede til psykisk uhelse og store utfordringer i hverdagen eller samlivet, om det ikke blir tatt tak i. Det kan være godt å ta grep med det samme en kjenner på disse tankene og følelsene.

Vi kan hjelpe deg å få klarhet i disse tankene. Vi lytter, hjelper deg å sette ord på ting, kartlegger og finner klarhet, og veileder og gir deg gode verktøy for å finne frem til veien videre.