Klinikken

EN HOLISTISK OG TVERRFAGLIG KLINIKK MED FOKUS PÅ HELSE OG LIVSKVALITET

BEHANDLINGER

Vi tilbyr en rekke ulike behandlinger, slik at vi best kan hjelpe deg med de plagene du søker behandling for. Vår viktigste oppgave som terapeuter er å finne ut hvorfor du har de plagene du har. Gjennom en grundig undersøkelse jobber vi for å kartlegge dette, slik at vi kan ta tak i årsaken til at smertene oppstår.

Gjennom behandlingen vil vi lette på dine symptomer, og sammen legger vi plan på hvordan dette kan bedres i tiden fremover - og forhåpentligvis forsvinne helt. Vårt mål er alltid at du skal unngå gjentagelse av samme problematikk i fremtiden.


«IF SOMEONE WISHES FOR GOOD HEALTH, ONE MUST FIRST ASK ONESELF IF HE IS READY TO DO AWAY WITH THE REASONS FOR HIS ILLNESS. ONLY THEN IT IS POSSIBLE TO HELP HIM»

-Hippocrates
Ved behov for hastetime, kontakt oss gjerne på telefon.

HVA BEHANDLER VI?

HODESMERTER
Plager i form av hodepine, nakkehodepine, migrene og spenningshodepine er svært vanlige. Noen kan også oppleve svimmelhet, krystallsyke, øresus og kjevesmerter. Som med alt annet jobber vi for å finne årsaken til smerten og ikke minst til hvorfor plagene har oppstått. I de fleste tilfeller er disse plagene forårsaket av ledd-og muskelplager. Vi foretar derfor en grundig undersøkelse av både nakke, skulder og rygg da spenninger i disse områdene ofte kan gi de nevnte plagene i hodet. Det kan også være bakenforliggende årsaker, så dette er noe vi sjekker grundig opp.
NAKKESMERTER
Nakkesmerter og stivhet i nakke er også svært vanlig. Dette er spesielt vanlig hos personer som jobber på kontor, frisører, personer som stresser mye og håndverkere som jobber mye over skulderhøyde. De vanligste årsakene til stramme og ømme nakkemuskler er stress, stor arbeidsbelastning, synsproblematikk, psykososial belastning, langvarig statisk arbeid, kink, holdningsproblematikk og inaktivitet. Nedsatt bevegelighet, prolaps, raumatiske lidelser, nakkesleng, hypermobil nakke og kroniske smertelidelser kan også være årsak til smertene. Alt dette kan lede til muskelubalanser og leddlåsninger som igjen forårsaker smertene. Ofte oppstår smerter og stivhet i nakken akutt i forbindelse med raske vridninger eller langvarig statisk arbeid. Behandling av muskulatur og ledd er ofte svært effektive for å bedre smerter i nakke.
SMERTER I SKULDER
Skulderleddet er et komplekst ledd med stor bevegelighet, og det kreves det mye av skuldermuskulaturen for å stabilisere skulderen. Uten god stabilitet vil bevegelsesomfanget begrenses og sjansen for å få skader, irritasjoner og smertetilstander øker. (Et godt samspill med omkringliggende muskulatur og skjelett er også viktig, for å sikre god bevegelighet og å unngå feilbelastninger i disse områdene.)

Et vanlig problem ved smerter i skulderen er en ubalanse i muskulaturen. Et eksempel på dette er ubalanser mellom de store og de små, stabiliserende skuldermusklene, som ofte oppstår ved langvarig monotont arbeid (feks kontorarbeid).

Dette tåler ikke skuldermuskulaturen over tid. I tillegg vil det stilles større krav til muskulaturen rundt albuen, når skuldermuskulaturen er sliten. Dette kan lede til smerter og ubehag i albue, underarmer og håndledd.

Andre vanlige problemer i skulderen er impingement/innklemmingsproblematikk, betennelser, smerter mellom skulderblad, strålesmerter ut i arm, frozen shoulder og avrivning i skuldersener.
SMERTER I ALBUE OG HÅNDLEDD
Samspillet mellom skulderledd, skulderblad, kragebein, rygg og nakke er viktig for å unngå feilbelastninger i disse områdene. Smerter i albue, armer og hender kommer ofte som følge av en ubalanse i disse områdene. Et godt samarbeid må med andre ord være på plass for å oppnå optimal bevegelse.

Når muskulaturen i skulderen blir sliten, arbeider i en ugunstige posisjon eller det er nedsatt bevegelighet i skulderleddet, stilles det høyere krav til ledd og muskulatur i albue og håndledd. Dette kan lede til smerter i underarmer, håndledd og albue. En ubalanse mellom muskulaturen på framsiden og baksiden av skulderen, eller underside og overside av underarmen, kan også være årsaken til smertene.

Vanlige smertetilstander i albue og håndledd er senebetennelser, tennisalbue/musarm, golfalbue, karpaltunnelsyndrom, artrose i fingre, hånd eller håndledd, samt smerter i håndleddet
RYGGMERTER
Det er svært vanlig med ryggsmerter og de aller fleste vil oppleve dette i løpet av livet. Begrepet «vondt i ryggen» er samtidig vidt og det kan oppleves veldig forskjellig fra person til person. Vanligst er smerter i korsrygg eller brystrygg. Ved smerter i korsryggen, kan mange oppleve ubehag ned i setemuskulatur og i enkelte tilfeller strålinger ned i beina. De fleste ryggsmerter er forårsaket av leddlåsninger og muskelubalanser.

Noen ryggsmerter oppstår over tid. Slike smerter skyldes ofte langvarig statisk arbeid, ugunstig bæring/belastning, menstruasjonssmerter, endret tyngdepunkt ved overvekt eller svangerskap, stor svai eller gangsperr etter trening.

Akutte ryggsmerter oppstår som regel i forbindelse med løft, vridninger eller langvarig statisk arbeid. At smerten er aktutt betyr at den kom helt plutselig, og slike smerter går ofte under betegnelsene lumbago, hekseskudd, kink i ryggen eller akutt ryggvondt. Akutte ryggsmerter kan sette personer helt ut av spill og smertene oppleves ofte som intense og ubehagelige.
 
SMERTER I BEKKEN, HOFTE OG LYSKE
Plager og smerter i bekken, hofte og lysken skyldes i de fleste tilfeller en irritasjon eller overbelastning i hoften og bekkenets muskler, sener eller slimposer. Smertene kan også oppstå sekundært etter ugunstig bevegelsesmønster i rygg, kne eller fot. Andre årsaker kan være skader som har oppstått i forbindelse med idrett, ved muskulær ubalanse og nedsatt stabilitet i bekken eller ved overbelstning av muskulatur som feks. ved svangerskap.

Ettersom plagene kan komme av både direkte årsaker og som sekundære følgeplager, er det spesielt viktig å få undersøkt årsakene til smerten grundig.

Vanlige smertetilstander i hofte, bekken og lysken er trochanterbursitt, overspenninger i setemuskulatur, smerter på utside hofte - slimposebetennelse, trochantertendinopati, snapping hip, hofteatrose, lårhøne, muskelskader, muskelstrekk, lyskestrekk bekkenlånsing og bekkenløsning.
KNESMERTER
Kneet er et stort ledd som daglig utsettes for tung og stor belastning. Det er derfor avhengig av velfungerende leddbånd og omkringliggende muskulatur for optimal stabilitet. Det er svært mange strukturer som er involvert i knestabiliteten, og dermed mange strukturer som kan være opphavet til smerter i og rundt kneet. Det er derfor viktig å finne hvilken struktur som gir opphav til knesmerten. En grundig undersøkelse og riktig diagnose vil bidra til tilpasset og god behandling, som igjen vil lede til større sjanse for å bli smertefri raskest mulig.

Smerter i kneet kan utarte seg i form av lokale smerter i kneet, strålesmerter rundt kneet, låsningsfølelse, følelse av instabilitet, brennende smerter i kneet eller opphakinger.

Smertene kan oppstå akutt eller over tid, og det finnes mange ulike årsaker til smertene. Vanlige årsaker er spenninger i muskler og muskelsener rundt kneet, overbelastning, betennelser i slimposer eller irritasjon i sener og senefester. Andre årsaker kan være direkte skader på menisk, leddbånd, korsbånd eller større muskelskader.

Vanlige smertetilstander i kneet er slimposebetennelser, schallters, løperkne, hopperkne, kneartrose samt smerter på fremsiden av kneet - patellofemoralt smertesyndrom.
SMERTER I LEGG, FOT OG HÆL
Foten fungerer som en plattform for resten av kroppen, den bærer hele vekten vår og er en stor bidragsyter når det kommer til forflytning av kroppen vår. Det er derfor viktig at foten har et optimalt bevegelsesmønster og er så stabile som mulig. Smerter i underben, ankel og fot er veldig vanlige, da disse leddene blir utsatt for stor belastning ved både gange, hopp, løping og lignende.

Det er mange ulike plager som kan oppstå i foten, og årsakene bak smertene kanskje enda flere. Vanlige årsaker er langvarig statisk belastning, ugunstig posisjonering av foten, løping på flatt, hardt underlag, idrettsskader og manglende bevegelighet i foten. En annen faktor som er verdt å nevne er moderne fottøy. De fleste sko er i dag smalere enn fotens naturlige utforming, de er stive, har ofte mye demping eller høye heler. Dette fjerner oss lenger og lenger bort fra vårt naturlige bevegelsesmønster og kan gi en ugunstig posisjonering av foten.

Problemer med føttene kan over tid gi symptomer som beinhinnebetennelse/beinhinneirritasjon, akillesbetennelse, leggsmerter, overtråkk, forstuet fot, plantarfacitt, hælsporre og hælsmerter. Problemer med føttene kan også lede til problemer i knær, hofter, rygg og til og med nakken.
SMERTER I FORBINDELSE MED SVANGERSKAP
Det er svært vanlig å oppleve smerter i rygg, bekken og hofter under svangerskapet. Disse kan være både verkende og hemmende for mange gravide. En god diagnose, riktig behandling og veiledning kan være med på å forhindre smerter, og øke funksjonen slik at man får et bedre svangerskap.

Graviditetshormoner bidrar til økt bevegelighet i leddbånd under graviditeten, og det oppstår en naturlig økt bevegeligheten i bekkenet. Dette gjør at det stilles høyere krav til omkringliggende muskulatur for å beholde stabiliteten. At barnet og magen vokser, gir samtidig forandret tyngdepunkt, samt økt press og belastning på og rundt bekkenet. Dette kan lede til spenninger i muskulaturen, med utstrålinger rundt hofter, framside lår og ned i bena.

Et vanlig problem under svangerskap er bekkenløsning. Bekkenløsning skyldes en hormonell forandring som skjer i alle kvinners kropp når de er gravide. Dette for å gjøre bekkenet klart til fødsel, slik at barnet skal kunne passere gjennom fødselskanalen. Det er en normal prosess og kalles fysiologisk bekkenløsning. Dersom en får så store plager og smerter fra bekkenet at det hemmer daglige gjøremål, kalles tilstanden symptomgivende bekkenløsning.​​

Mange opplever smerter som gjør at de tror de har symptomatisk bekkenløsning, men som egentlig er låsninger i ledd eller muskulære smerter. I slike tilfeller er behandling spesielt effektivt.

Et annet vanlig problem er bekkenlåsning, som oftest er lokalisert bak i setet og bekkenet. Bekkenlåsning kan gi strålesmerter i setemuskulatur, lyske og lår, og smertene oppleves gjerne som skarpe eller som en stivhet. Låsninger kan oppstå når som helst i svangerskapet og er lette å identifisere ved undersøkelse.

HODESMERTER

Plager i form av hodepine, nakkehodepine, migrene og spenningshodepine er svært vanlige. Noen kan også oppleve svimmelhet, krystallsyke, øresus og kjevesmerter. Som med alt annet jobber vi for å finne årsaken til smerten og ikke minst til hvorfor plagene har oppstått. I de fleste tilfeller er disse plagene forårsaket av ledd-og muskelplager. Vi foretar derfor en grundig undersøkelse av både nakke, skulder og rygg da spenninger i disse områdene ofte kan gi de nevnte plagene i hodet. Det kan også være bakenforliggende årsaker, så dette er noe vi sjekker grundig opp.

NAKKESMERTER

Nakkesmerter og stivhet i nakke er også svært vanlig. Dette er spesielt vanlig hos personer som jobber på kontor, frisører, personer som stresser mye og håndverkere som jobber mye over skulderhøyde. De vanligste årsakene til stramme og ømme nakkemuskler er stress, stor arbeidsbelastning, synsproblematikk, psykososial belastning, langvarig statisk arbeid, kink, holdningsproblematikk og inaktivitet. Nedsatt bevegelighet, prolaps, raumatiske lidelser, nakkesleng, hypermobil nakke og kroniske smertelidelser kan også være årsak til smertene. Alt dette kan lede til muskelubalanser og leddlåsninger som igjen forårsaker smertene. Ofte oppstår smerter og stivhet i nakken akutt i forbindelse med raske vridninger eller langvarig statisk arbeid. Behandling av muskulatur og ledd er ofte svært effektive for å bedre smerter i nakke.

SMERTER I SKULDER

Skulderleddet er et komplekst ledd med stor bevegelighet, og det kreves det mye av skuldermuskulaturen for å stabilisere skulderen. Uten god stabilitet vil bevegelsesomfanget begrenses og sjansen for å få skader, irritasjoner og smertetilstander øker. (Et godt samspill med omkringliggende muskulatur og skjelett er også viktig, for å sikre god bevegelighet og å unngå feilbelastninger i disse områdene.)

Et vanlig problem ved smerter i skulderen er en ubalanse i muskulaturen. Et eksempel på dette er ubalanser mellom de store og de små, stabiliserende skuldermusklene, som ofte oppstår ved langvarig monotont arbeid (feks kontorarbeid).

Dette tåler ikke skuldermuskulaturen over tid. I tillegg vil det stilles større krav til muskulaturen rundt albuen, når skuldermuskulaturen er sliten. Dette kan lede til smerter og ubehag i albue, underarmer og håndledd.

Andre vanlige problemer i skulderen er impingement/innklemmingsproblematikk, betennelser, smerter mellom skulderblad, strålesmerter ut i arm, frozen shoulder og avrivning i skuldersener.

SMERTER I ALBUE OG HÅNDLEDD

Samspillet mellom skulderledd, skulderblad, kragebein, rygg og nakke er viktig for å unngå feilbelastninger i disse områdene. Smerter i albue, armer og hender kommer ofte som følge av en ubalanse i disse områdene. Et godt samarbeid må med andre ord være på plass for å oppnå optimal bevegelse.

Når muskulaturen i skulderen blir sliten, arbeider i en ugunstige posisjon eller det er nedsatt bevegelighet i skulderleddet, stilles det høyere krav til ledd og muskulatur i albue og håndledd. Dette kan lede til smerter i underarmer, håndledd og albue. En ubalanse mellom muskulaturen på framsiden og baksiden av skulderen, eller underside og overside av underarmen, kan også være årsaken til smertene.

Vanlige smertetilstander i albue og håndledd er senebetennelser, tennisalbue/musarm, golfalbue, karpaltunnelsyndrom, artrose i fingre, hånd eller håndledd, samt smerter i håndleddet

RYGGMERTER

Det er svært vanlig med ryggsmerter og de aller fleste vil oppleve dette i løpet av livet. Begrepet «vondt i ryggen» er samtidig vidt og det kan oppleves veldig forskjellig fra person til person. Vanligst er smerter i korsrygg eller brystrygg. Ved smerter i korsryggen, kan mange oppleve ubehag ned i setemuskulatur og i enkelte tilfeller strålinger ned i beina. De fleste ryggsmerter er forårsaket av leddlåsninger og muskelubalanser.

Noen ryggsmerter oppstår over tid. Slike smerter skyldes ofte langvarig statisk arbeid, ugunstig bæring/belastning, menstruasjonssmerter, endret tyngdepunkt ved overvekt eller svangerskap, stor svai eller gangsperr etter trening.

Akutte ryggsmerter oppstår som regel i forbindelse med løft, vridninger eller langvarig statisk arbeid. At smerten er aktutt betyr at den kom helt plutselig, og slike smerter går ofte under betegnelsene lumbago, hekseskudd, kink i ryggen eller akutt ryggvondt. Akutte ryggsmerter kan sette personer helt ut av spill og smertene oppleves ofte som intense og ubehagelige.
 

SMERTER I BEKKEN, HOFTE OG LYSKE

Plager og smerter i bekken, hofte og lysken skyldes i de fleste tilfeller en irritasjon eller overbelastning i hoften og bekkenets muskler, sener eller slimposer. Smertene kan også oppstå sekundært etter ugunstig bevegelsesmønster i rygg, kne eller fot. Andre årsaker kan være skader som har oppstått i forbindelse med idrett, ved muskulær ubalanse og nedsatt stabilitet i bekken eller ved overbelstning av muskulatur som feks. ved svangerskap.

Ettersom plagene kan komme av både direkte årsaker og som sekundære følgeplager, er det spesielt viktig å få undersøkt årsakene til smerten grundig.

Vanlige smertetilstander i hofte, bekken og lysken er trochanterbursitt, overspenninger i setemuskulatur, smerter på utside hofte - slimposebetennelse, trochantertendinopati, snapping hip, hofteatrose, lårhøne, muskelskader, muskelstrekk, lyskestrekk bekkenlånsing og bekkenløsning.

KNESMERTER

Kneet er et stort ledd som daglig utsettes for tung og stor belastning. Det er derfor avhengig av velfungerende leddbånd og omkringliggende muskulatur for optimal stabilitet. Det er svært mange strukturer som er involvert i knestabiliteten, og dermed mange strukturer som kan være opphavet til smerter i og rundt kneet. Det er derfor viktig å finne hvilken struktur som gir opphav til knesmerten. En grundig undersøkelse og riktig diagnose vil bidra til tilpasset og god behandling, som igjen vil lede til større sjanse for å bli smertefri raskest mulig.

Smerter i kneet kan utarte seg i form av lokale smerter i kneet, strålesmerter rundt kneet, låsningsfølelse, følelse av instabilitet, brennende smerter i kneet eller opphakinger.

Smertene kan oppstå akutt eller over tid, og det finnes mange ulike årsaker til smertene. Vanlige årsaker er spenninger i muskler og muskelsener rundt kneet, overbelastning, betennelser i slimposer eller irritasjon i sener og senefester. Andre årsaker kan være direkte skader på menisk, leddbånd, korsbånd eller større muskelskader.

Vanlige smertetilstander i kneet er slimposebetennelser, schallters, løperkne, hopperkne, kneartrose samt smerter på fremsiden av kneet - patellofemoralt smertesyndrom.

SMERTER I LEGG, FOT OG HÆL

Foten fungerer som en plattform for resten av kroppen, den bærer hele vekten vår og er en stor bidragsyter når det kommer til forflytning av kroppen vår. Det er derfor viktig at foten har et optimalt bevegelsesmønster og er så stabile som mulig. Smerter i underben, ankel og fot er veldig vanlige, da disse leddene blir utsatt for stor belastning ved både gange, hopp, løping og lignende.

Det er mange ulike plager som kan oppstå i foten, og årsakene bak smertene kanskje enda flere. Vanlige årsaker er langvarig statisk belastning, ugunstig posisjonering av foten, løping på flatt, hardt underlag, idrettsskader og manglende bevegelighet i foten. En annen faktor som er verdt å nevne er moderne fottøy. De fleste sko er i dag smalere enn fotens naturlige utforming, de er stive, har ofte mye demping eller høye heler. Dette fjerner oss lenger og lenger bort fra vårt naturlige bevegelsesmønster og kan gi en ugunstig posisjonering av foten.

Problemer med føttene kan over tid gi symptomer som beinhinnebetennelse/beinhinneirritasjon, akillesbetennelse, leggsmerter, overtråkk, forstuet fot, plantarfacitt, hælsporre og hælsmerter. Problemer med føttene kan også lede til problemer i knær, hofter, rygg og til og med nakken.

SMERTER I FORBINDELSE MED SVANGERSKAP

Det er svært vanlig å oppleve smerter i rygg, bekken og hofter under svangerskapet. Disse kan være både verkende og hemmende for mange gravide. En god diagnose, riktig behandling og veiledning kan være med på å forhindre smerter, og øke funksjonen slik at man får et bedre svangerskap.

Graviditetshormoner bidrar til økt bevegelighet i leddbånd under graviditeten, og det oppstår en naturlig økt bevegeligheten i bekkenet. Dette gjør at det stilles høyere krav til omkringliggende muskulatur for å beholde stabiliteten. At barnet og magen vokser, gir samtidig forandret tyngdepunkt, samt økt press og belastning på og rundt bekkenet. Dette kan lede til spenninger i muskulaturen, med utstrålinger rundt hofter, framside lår og ned i bena.

Et vanlig problem under svangerskap er bekkenløsning. Bekkenløsning skyldes en hormonell forandring som skjer i alle kvinners kropp når de er gravide. Dette for å gjøre bekkenet klart til fødsel, slik at barnet skal kunne passere gjennom fødselskanalen. Det er en normal prosess og kalles fysiologisk bekkenløsning. Dersom en får så store plager og smerter fra bekkenet at det hemmer daglige gjøremål, kalles tilstanden symptomgivende bekkenløsning.​​

Mange opplever smerter som gjør at de tror de har symptomatisk bekkenløsning, men som egentlig er låsninger i ledd eller muskulære smerter. I slike tilfeller er behandling spesielt effektivt.

Et annet vanlig problem er bekkenlåsning, som oftest er lokalisert bak i setet og bekkenet. Bekkenlåsning kan gi strålesmerter i setemuskulatur, lyske og lår, og smertene oppleves gjerne som skarpe eller som en stivhet. Låsninger kan oppstå når som helst i svangerskapet og er lette å identifisere ved undersøkelse.

VÅRE BEHANDLINGER

Naprapati
Naprapati
Kopping og massasje
Kopping og massasje
Personlig Trening
Personlig Trening
Kostholdsveiledning
Kostholdsveiledning
Eximia
Eximia
Oksygenterapi
Oksygenterapi
Kroppsanalyse
Kroppsanalyse