Naprapati

Å KORRIGERE ÅRSAK TIL LIDELSE

Tilbake

Naprapati

Naprapati er en retning innen manuell medisin. Navnet stammer fra det tsjekkiske ordet napravit (korrigere) og det greske ordet pathos (lidelse) og betyr «å korrigere årsak til lidelse». Naprapater er autorisert helsepersonell.

Vår naprapat er ekspert på smerter i muskel, skjelett, ledd og nervesystemet. Gjennom en grundig undersøkelse, et bredt spekter av behandlingsteknikker og rehabilitering hjelper vi deg til en mer smertefri hverdag.

Naprapat Joakim Hetland

Joakim Hetland er en dyktig og engasjert naprapat, med lang erfaring. Han åpnet egen klinikk i 2013, og har siden det etablert seg som et velkjent navn innen bransjen.

Joakim er utdannet personlig trener, og har lang erfaring innen styrketrening. Han er lidenskapelig opptatt av å hjelpe folk mot bedre helse og en smertefri hverdag. Han har en helhetlig tilnærming til kropp og helse, og oppnår svært gode resultater på sine behandlinger, gjennom å også se på livsstil og levesett. Det er viktig for han å ha kunnskap på flere felt, slik at han gjennom både behandling og livsstilsveiledning, kan hjelpe kunder på best mulig måte.

Det settes alltid av god tid til behandlingen, for å få tid til både en god undersøkelse og behandling hvor vi jobber i dybden. Hovedfokuset er alltid en grundig kartlegging av hvorfor kunden opplever de aktuelle plagene, slik at vi kan fokusere på årsak og ikke kun på behandling av symptomer.

HVA BEHANDLER VI?

HODESMERTER
Plager i form av hodepine, nakkehodepine, migrene og spenningshodepine er svært vanlige. Noen kan også oppleve svimmelhet, krystallsyke, øresus og kjevesmerter. Som med alt annet jobber vi for å finne årsaken til smerten og ikke minst til hvorfor plagene har oppstått. I de fleste tilfeller er disse plagene forårsaket av ledd-og muskelplager. Vi foretar derfor en grundig undersøkelse av både nakke, skulder og rygg da spenninger i disse områdene ofte kan gi de nevnte plagene i hodet. Det kan også være bakenforliggende årsaker, så dette er noe vi sjekker grundig opp.
NAKKESMERTER
Nakkesmerter og stivhet i nakke er også svært vanlig. Dette er spesielt vanlig hos personer som jobber på kontor, frisører, personer som stresser mye og håndverkere som jobber mye over skulderhøyde. De vanligste årsakene til stramme og ømme nakkemuskler er stress, stor arbeidsbelastning, synsproblematikk, psykososial belastning, langvarig statisk arbeid, kink, holdningsproblematikk og inaktivitet. Nedsatt bevegelighet, prolaps, raumatiske lidelser, nakkesleng, hypermobil nakke og kroniske smertelidelser kan også være årsak til smertene. Alt dette kan lede til muskelubalanser og leddlåsninger som igjen forårsaker smertene. Ofte oppstår smerter og stivhet i nakken akutt i forbindelse med raske vridninger eller langvarig statisk arbeid. Behandling av muskulatur og ledd er ofte svært effektive for å bedre smerter i nakke.
SMERTER I SKULDER
Skulderleddet er et komplekst ledd med stor bevegelighet, og det kreves det mye av skuldermuskulaturen for å stabilisere skulderen. Uten god stabilitet vil bevegelsesomfanget begrenses og sjansen for å få skader, irritasjoner og smertetilstander øker. (Et godt samspill med omkringliggende muskulatur og skjelett er også viktig, for å sikre god bevegelighet og å unngå feilbelastninger i disse områdene.)

Et vanlig problem ved smerter i skulderen er en ubalanse i muskulaturen. Et eksempel på dette er ubalanser mellom de store og de små, stabiliserende skuldermusklene, som ofte oppstår ved langvarig monotont arbeid (feks kontorarbeid).

Dette tåler ikke skuldermuskulaturen over tid. I tillegg vil det stilles større krav til muskulaturen rundt albuen, når skuldermuskulaturen er sliten. Dette kan lede til smerter og ubehag i albue, underarmer og håndledd.

Andre vanlige problemer i skulderen er impingement/innklemmingsproblematikk, betennelser, smerter mellom skulderblad, strålesmerter ut i arm, frozen shoulder og avrivning i skuldersener.
SMERTER I ALBUE OG HÅNDLEDD
Samspillet mellom skulderledd, skulderblad, kragebein, rygg og nakke er viktig for å unngå feilbelastninger i disse områdene. Smerter i albue, armer og hender kommer ofte som følge av en ubalanse i disse områdene. Et godt samarbeid må med andre ord være på plass for å oppnå optimal bevegelse.

Når muskulaturen i skulderen blir sliten, arbeider i en ugunstige posisjon eller det er nedsatt bevegelighet i skulderleddet, stilles det høyere krav til ledd og muskulatur i albue og håndledd. Dette kan lede til smerter i underarmer, håndledd og albue. En ubalanse mellom muskulaturen på framsiden og baksiden av skulderen, eller underside og overside av underarmen, kan også være årsaken til smertene.

Vanlige smertetilstander i albue og håndledd er senebetennelser, tennisalbue/musarm, golfalbue, karpaltunnelsyndrom, artrose i fingre, hånd eller håndledd, samt smerter i håndleddet
RYGGMERTER
Det er svært vanlig med ryggsmerter og de aller fleste vil oppleve dette i løpet av livet. Begrepet «vondt i ryggen» er samtidig vidt og det kan oppleves veldig forskjellig fra person til person. Vanligst er smerter i korsrygg eller brystrygg. Ved smerter i korsryggen, kan mange oppleve ubehag ned i setemuskulatur og i enkelte tilfeller strålinger ned i beina. De fleste ryggsmerter er forårsaket av leddlåsninger og muskelubalanser.

Noen ryggsmerter oppstår over tid. Slike smerter skyldes ofte langvarig statisk arbeid, ugunstig bæring/belastning, menstruasjonssmerter, endret tyngdepunkt ved overvekt eller svangerskap, stor svai eller gangsperr etter trening.

Akutte ryggsmerter oppstår som regel i forbindelse med løft, vridninger eller langvarig statisk arbeid. At smerten er aktutt betyr at den kom helt plutselig, og slike smerter går ofte under betegnelsene lumbago, hekseskudd, kink i ryggen eller akutt ryggvondt. Akutte ryggsmerter kan sette personer helt ut av spill og smertene oppleves ofte som intense og ubehagelige.
 
SMERTER I BEKKEN, HOFTE OG LYSKE
Plager og smerter i bekken, hofte og lysken skyldes i de fleste tilfeller en irritasjon eller overbelastning i hoften og bekkenets muskler, sener eller slimposer. Smertene kan også oppstå sekundært etter ugunstig bevegelsesmønster i rygg, kne eller fot. Andre årsaker kan være skader som har oppstått i forbindelse med idrett, ved muskulær ubalanse og nedsatt stabilitet i bekken eller ved overbelstning av muskulatur som feks. ved svangerskap.

Ettersom plagene kan komme av både direkte årsaker og som sekundære følgeplager, er det spesielt viktig å få undersøkt årsakene til smerten grundig.

Vanlige smertetilstander i hofte, bekken og lysken er trochanterbursitt, overspenninger i setemuskulatur, smerter på utside hofte - slimposebetennelse, trochantertendinopati, snapping hip, hofteatrose, lårhøne, muskelskader, muskelstrekk, lyskestrekk bekkenlånsing og bekkenløsning.
KNESMERTER
Kneet er et stort ledd som daglig utsettes for tung og stor belastning. Det er derfor avhengig av velfungerende leddbånd og omkringliggende muskulatur for optimal stabilitet. Det er svært mange strukturer som er involvert i knestabiliteten, og dermed mange strukturer som kan være opphavet til smerter i og rundt kneet. Det er derfor viktig å finne hvilken struktur som gir opphav til knesmerten. En grundig undersøkelse og riktig diagnose vil bidra til tilpasset og god behandling, som igjen vil lede til større sjanse for å bli smertefri raskest mulig.

Smerter i kneet kan utarte seg i form av lokale smerter i kneet, strålesmerter rundt kneet, låsningsfølelse, følelse av instabilitet, brennende smerter i kneet eller opphakinger.

Smertene kan oppstå akutt eller over tid, og det finnes mange ulike årsaker til smertene. Vanlige årsaker er spenninger i muskler og muskelsener rundt kneet, overbelastning, betennelser i slimposer eller irritasjon i sener og senefester. Andre årsaker kan være direkte skader på menisk, leddbånd, korsbånd eller større muskelskader.

Vanlige smertetilstander i kneet er slimposebetennelser, schallters, løperkne, hopperkne, kneartrose samt smerter på fremsiden av kneet - patellofemoralt smertesyndrom.
SMERTER I LEGG, FOT OG HÆL
Foten fungerer som en plattform for resten av kroppen, den bærer hele vekten vår og er en stor bidragsyter når det kommer til forflytning av kroppen vår. Det er derfor viktig at foten har et optimalt bevegelsesmønster og er så stabile som mulig. Smerter i underben, ankel og fot er veldig vanlige, da disse leddene blir utsatt for stor belastning ved både gange, hopp, løping og lignende.

Det er mange ulike plager som kan oppstå i foten, og årsakene bak smertene kanskje enda flere. Vanlige årsaker er langvarig statisk belastning, ugunstig posisjonering av foten, løping på flatt, hardt underlag, idrettsskader og manglende bevegelighet i foten. En annen faktor som er verdt å nevne er moderne fottøy. De fleste sko er i dag smalere enn fotens naturlige utforming, de er stive, har ofte mye demping eller høye heler. Dette fjerner oss lenger og lenger bort fra vårt naturlige bevegelsesmønster og kan gi en ugunstig posisjonering av foten.

Problemer med føttene kan over tid gi symptomer som beinhinnebetennelse/beinhinneirritasjon, akillesbetennelse, leggsmerter, overtråkk, forstuet fot, plantarfacitt, hælsporre og hælsmerter. Problemer med føttene kan også lede til problemer i knær, hofter, rygg og til og med nakken.
SMERTER I FORBINDELSE MED SVANGERSKAP
Det er svært vanlig å oppleve smerter i rygg, bekken og hofter under svangerskapet. Disse kan være både verkende og hemmende for mange gravide. En god diagnose, riktig behandling og veiledning kan være med på å forhindre smerter, og øke funksjonen slik at man får et bedre svangerskap.

Graviditetshormoner bidrar til økt bevegelighet i leddbånd under graviditeten, og det oppstår en naturlig økt bevegeligheten i bekkenet. Dette gjør at det stilles høyere krav til omkringliggende muskulatur for å beholde stabiliteten. At barnet og magen vokser, gir samtidig forandret tyngdepunkt, samt økt press og belastning på og rundt bekkenet. Dette kan lede til spenninger i muskulaturen, med utstrålinger rundt hofter, framside lår og ned i bena.

Et vanlig problem under svangerskap er bekkenløsning. Bekkenløsning skyldes en hormonell forandring som skjer i alle kvinners kropp når de er gravide. Dette for å gjøre bekkenet klart til fødsel, slik at barnet skal kunne passere gjennom fødselskanalen. Det er en normal prosess og kalles fysiologisk bekkenløsning. Dersom en får så store plager og smerter fra bekkenet at det hemmer daglige gjøremål, kalles tilstanden symptomgivende bekkenløsning.​​

Mange opplever smerter som gjør at de tror de har symptomatisk bekkenløsning, men som egentlig er låsninger i ledd eller muskulære smerter. I slike tilfeller er behandling spesielt effektivt.

Et annet vanlig problem er bekkenlåsning, som oftest er lokalisert bak i setet og bekkenet. Bekkenlåsning kan gi strålesmerter i setemuskulatur, lyske og lår, og smertene oppleves gjerne som skarpe eller som en stivhet. Låsninger kan oppstå når som helst i svangerskapet og er lette å identifisere ved undersøkelse.

HODESMERTER

Plager i form av hodepine, nakkehodepine, migrene og spenningshodepine er svært vanlige. Noen kan også oppleve svimmelhet, krystallsyke, øresus og kjevesmerter. Som med alt annet jobber vi for å finne årsaken til smerten og ikke minst til hvorfor plagene har oppstått. I de fleste tilfeller er disse plagene forårsaket av ledd-og muskelplager. Vi foretar derfor en grundig undersøkelse av både nakke, skulder og rygg da spenninger i disse områdene ofte kan gi de nevnte plagene i hodet. Det kan også være bakenforliggende årsaker, så dette er noe vi sjekker grundig opp.

NAKKESMERTER

Nakkesmerter og stivhet i nakke er også svært vanlig. Dette er spesielt vanlig hos personer som jobber på kontor, frisører, personer som stresser mye og håndverkere som jobber mye over skulderhøyde. De vanligste årsakene til stramme og ømme nakkemuskler er stress, stor arbeidsbelastning, synsproblematikk, psykososial belastning, langvarig statisk arbeid, kink, holdningsproblematikk og inaktivitet. Nedsatt bevegelighet, prolaps, raumatiske lidelser, nakkesleng, hypermobil nakke og kroniske smertelidelser kan også være årsak til smertene. Alt dette kan lede til muskelubalanser og leddlåsninger som igjen forårsaker smertene. Ofte oppstår smerter og stivhet i nakken akutt i forbindelse med raske vridninger eller langvarig statisk arbeid. Behandling av muskulatur og ledd er ofte svært effektive for å bedre smerter i nakke.

SMERTER I SKULDER

Skulderleddet er et komplekst ledd med stor bevegelighet, og det kreves det mye av skuldermuskulaturen for å stabilisere skulderen. Uten god stabilitet vil bevegelsesomfanget begrenses og sjansen for å få skader, irritasjoner og smertetilstander øker. (Et godt samspill med omkringliggende muskulatur og skjelett er også viktig, for å sikre god bevegelighet og å unngå feilbelastninger i disse områdene.)

Et vanlig problem ved smerter i skulderen er en ubalanse i muskulaturen. Et eksempel på dette er ubalanser mellom de store og de små, stabiliserende skuldermusklene, som ofte oppstår ved langvarig monotont arbeid (feks kontorarbeid).

Dette tåler ikke skuldermuskulaturen over tid. I tillegg vil det stilles større krav til muskulaturen rundt albuen, når skuldermuskulaturen er sliten. Dette kan lede til smerter og ubehag i albue, underarmer og håndledd.

Andre vanlige problemer i skulderen er impingement/innklemmingsproblematikk, betennelser, smerter mellom skulderblad, strålesmerter ut i arm, frozen shoulder og avrivning i skuldersener.

SMERTER I ALBUE OG HÅNDLEDD

Samspillet mellom skulderledd, skulderblad, kragebein, rygg og nakke er viktig for å unngå feilbelastninger i disse områdene. Smerter i albue, armer og hender kommer ofte som følge av en ubalanse i disse områdene. Et godt samarbeid må med andre ord være på plass for å oppnå optimal bevegelse.

Når muskulaturen i skulderen blir sliten, arbeider i en ugunstige posisjon eller det er nedsatt bevegelighet i skulderleddet, stilles det høyere krav til ledd og muskulatur i albue og håndledd. Dette kan lede til smerter i underarmer, håndledd og albue. En ubalanse mellom muskulaturen på framsiden og baksiden av skulderen, eller underside og overside av underarmen, kan også være årsaken til smertene.

Vanlige smertetilstander i albue og håndledd er senebetennelser, tennisalbue/musarm, golfalbue, karpaltunnelsyndrom, artrose i fingre, hånd eller håndledd, samt smerter i håndleddet

RYGGMERTER

Det er svært vanlig med ryggsmerter og de aller fleste vil oppleve dette i løpet av livet. Begrepet «vondt i ryggen» er samtidig vidt og det kan oppleves veldig forskjellig fra person til person. Vanligst er smerter i korsrygg eller brystrygg. Ved smerter i korsryggen, kan mange oppleve ubehag ned i setemuskulatur og i enkelte tilfeller strålinger ned i beina. De fleste ryggsmerter er forårsaket av leddlåsninger og muskelubalanser.

Noen ryggsmerter oppstår over tid. Slike smerter skyldes ofte langvarig statisk arbeid, ugunstig bæring/belastning, menstruasjonssmerter, endret tyngdepunkt ved overvekt eller svangerskap, stor svai eller gangsperr etter trening.

Akutte ryggsmerter oppstår som regel i forbindelse med løft, vridninger eller langvarig statisk arbeid. At smerten er aktutt betyr at den kom helt plutselig, og slike smerter går ofte under betegnelsene lumbago, hekseskudd, kink i ryggen eller akutt ryggvondt. Akutte ryggsmerter kan sette personer helt ut av spill og smertene oppleves ofte som intense og ubehagelige.
 

SMERTER I BEKKEN, HOFTE OG LYSKE

Plager og smerter i bekken, hofte og lysken skyldes i de fleste tilfeller en irritasjon eller overbelastning i hoften og bekkenets muskler, sener eller slimposer. Smertene kan også oppstå sekundært etter ugunstig bevegelsesmønster i rygg, kne eller fot. Andre årsaker kan være skader som har oppstått i forbindelse med idrett, ved muskulær ubalanse og nedsatt stabilitet i bekken eller ved overbelstning av muskulatur som feks. ved svangerskap.

Ettersom plagene kan komme av både direkte årsaker og som sekundære følgeplager, er det spesielt viktig å få undersøkt årsakene til smerten grundig.

Vanlige smertetilstander i hofte, bekken og lysken er trochanterbursitt, overspenninger i setemuskulatur, smerter på utside hofte - slimposebetennelse, trochantertendinopati, snapping hip, hofteatrose, lårhøne, muskelskader, muskelstrekk, lyskestrekk bekkenlånsing og bekkenløsning.

KNESMERTER

Kneet er et stort ledd som daglig utsettes for tung og stor belastning. Det er derfor avhengig av velfungerende leddbånd og omkringliggende muskulatur for optimal stabilitet. Det er svært mange strukturer som er involvert i knestabiliteten, og dermed mange strukturer som kan være opphavet til smerter i og rundt kneet. Det er derfor viktig å finne hvilken struktur som gir opphav til knesmerten. En grundig undersøkelse og riktig diagnose vil bidra til tilpasset og god behandling, som igjen vil lede til større sjanse for å bli smertefri raskest mulig.

Smerter i kneet kan utarte seg i form av lokale smerter i kneet, strålesmerter rundt kneet, låsningsfølelse, følelse av instabilitet, brennende smerter i kneet eller opphakinger.

Smertene kan oppstå akutt eller over tid, og det finnes mange ulike årsaker til smertene. Vanlige årsaker er spenninger i muskler og muskelsener rundt kneet, overbelastning, betennelser i slimposer eller irritasjon i sener og senefester. Andre årsaker kan være direkte skader på menisk, leddbånd, korsbånd eller større muskelskader.

Vanlige smertetilstander i kneet er slimposebetennelser, schallters, løperkne, hopperkne, kneartrose samt smerter på fremsiden av kneet - patellofemoralt smertesyndrom.

SMERTER I LEGG, FOT OG HÆL

Foten fungerer som en plattform for resten av kroppen, den bærer hele vekten vår og er en stor bidragsyter når det kommer til forflytning av kroppen vår. Det er derfor viktig at foten har et optimalt bevegelsesmønster og er så stabile som mulig. Smerter i underben, ankel og fot er veldig vanlige, da disse leddene blir utsatt for stor belastning ved både gange, hopp, løping og lignende.

Det er mange ulike plager som kan oppstå i foten, og årsakene bak smertene kanskje enda flere. Vanlige årsaker er langvarig statisk belastning, ugunstig posisjonering av foten, løping på flatt, hardt underlag, idrettsskader og manglende bevegelighet i foten. En annen faktor som er verdt å nevne er moderne fottøy. De fleste sko er i dag smalere enn fotens naturlige utforming, de er stive, har ofte mye demping eller høye heler. Dette fjerner oss lenger og lenger bort fra vårt naturlige bevegelsesmønster og kan gi en ugunstig posisjonering av foten.

Problemer med føttene kan over tid gi symptomer som beinhinnebetennelse/beinhinneirritasjon, akillesbetennelse, leggsmerter, overtråkk, forstuet fot, plantarfacitt, hælsporre og hælsmerter. Problemer med føttene kan også lede til problemer i knær, hofter, rygg og til og med nakken.

SMERTER I FORBINDELSE MED SVANGERSKAP

Det er svært vanlig å oppleve smerter i rygg, bekken og hofter under svangerskapet. Disse kan være både verkende og hemmende for mange gravide. En god diagnose, riktig behandling og veiledning kan være med på å forhindre smerter, og øke funksjonen slik at man får et bedre svangerskap.

Graviditetshormoner bidrar til økt bevegelighet i leddbånd under graviditeten, og det oppstår en naturlig økt bevegeligheten i bekkenet. Dette gjør at det stilles høyere krav til omkringliggende muskulatur for å beholde stabiliteten. At barnet og magen vokser, gir samtidig forandret tyngdepunkt, samt økt press og belastning på og rundt bekkenet. Dette kan lede til spenninger i muskulaturen, med utstrålinger rundt hofter, framside lår og ned i bena.

Et vanlig problem under svangerskap er bekkenløsning. Bekkenløsning skyldes en hormonell forandring som skjer i alle kvinners kropp når de er gravide. Dette for å gjøre bekkenet klart til fødsel, slik at barnet skal kunne passere gjennom fødselskanalen. Det er en normal prosess og kalles fysiologisk bekkenløsning. Dersom en får så store plager og smerter fra bekkenet at det hemmer daglige gjøremål, kalles tilstanden symptomgivende bekkenløsning.​​

Mange opplever smerter som gjør at de tror de har symptomatisk bekkenløsning, men som egentlig er låsninger i ledd eller muskulære smerter. I slike tilfeller er behandling spesielt effektivt.

Et annet vanlig problem er bekkenlåsning, som oftest er lokalisert bak i setet og bekkenet. Bekkenlåsning kan gi strålesmerter i setemuskulatur, lyske og lår, og smertene oppleves gjerne som skarpe eller som en stivhet. Låsninger kan oppstå når som helst i svangerskapet og er lette å identifisere ved undersøkelse.

BEHANDLINGSMETODER

MANIPULASJON
Ved behandlingsteknikken manipulasjon, benytter vi oss av ulike behandlingsgrep for å bedre funksjonen og bevegeligheten i ulike ledd. Hensikten med manipulasjon er å få funksjonen i nakke/rygg, bekken og andre ledd tilbake til sitt opprinnelige bevegelsesmønster. Dette for å kunne oppnå en normalisering i leddet og i omkringliggende bindevev, muskulatur og nerver.
KOPPING
Kopping er en behandlingsmetode hvor vi benytter vakum for å løse opp muskelspenninger, samt skape bedre blodsirkulasjon i områder som tidligere har vært stramme og stive. Vi bruker en form for kopping, hvor selve koppen er koblet til en kompressor. Dette for å effektivisere og optimalisere behandlingen. Kopping brukes ofte før dypere behandling, eller sammen med massasje.
MASSASJE
Massasje utføres gjennom rytmisk knaing og strekking av muskler og kan dempe smerter, gjennom sin muskelavslappende og sirkulasjonsøkende virkning. Massasjebehandling reduserer muskelspenninger, stimulerer blod- og lymfesirkulasjonen, regulerer hormonbalansen og reduserer stress.

En anstrengt og overbelastet muskel kan ved hjelp av massasje rehabilitere raskere. Gjennom massasjebehandling jobber vi for å minske smerten, forebygge arrvev og øke bevegelighet og blodsirkulasjonen i både muskler og bindevev.
DRY NEEDLING
Dry needling (behandling med nåler) utføres med akupunkturnåler. Behandlingen gjennomføres ved at vi finner frem til stramme og ømme muskler, som forårsaker smerter. Nålene settes skånsomt inn i triggerpunktet som består av spente muskelfiber, slik at muskelfibrene blir påvirket og slipper opp spenningen. Denne behandlingsmetoden kombineres alltid med massasje, for en avspennende og smertelindrende effekt.
TRIGGERPUNKTBEHANDLING
Et triggerpunkt er enkelt forklart en muskelknute, som oppstår grunnet en opphopning av spenninger og surt miljø i muskulaturen. Triggerpunkter kan finnes i alle muskler, og anses som en av de vanligste årsakene til muskel-og leddsmerter.  Det kan gi smerter der triggerpunktet er, men det kan også gi smerter et annet sted på kroppen (projisert smerte).  Et eksempel på dette er at triggerpunkter i hals, nakke og skulderregionen kan gi hodepine. Det er også vanlig at triggerpunkter i setet kan gi smerter ut i bena, og triggerpunkter i skulderparti kan gi smerter ut i armene.

Ved triggerpunktbehandling legger vi trykk på det stramme området og tøyer ut muskelfibrene, slik at muskelen igjen slapper av og får bedre sirkulasjon. Dette leder til mindre spenninger og smerte, økt sirkulasjon og en mer avslappet muskulatur.
TRYKK-OG VIBRASJONSBEHANDLING
På engelsk er dette kjent som percussion therapy, og på vår klinikk bruker vi Hyperice Raptor som er klasse 1 medisinsk utstyr. Ved hjelp denne trykk- og vibrasjonsbehandlingen, får vi behandlet både spenninger på overflaten og også mer i dybden. Dette da trykket trenger gjennom flere lag med muskulatur, ligamenter og sener. Det er svært effektivt for å løse opp muskelspenninger, triggerpunkter og arrvev. 
IASTM - INSTRUMENTED SOFT TISSUE MOBILISATION
I denne behandlingsmetoden bruker vi ulike instrumenter i metall i behandlingsprosessen. Vi benytter oss av utstyr fra Hawkgrips, som er anerkjent for sin høye kvalitet. Vi har ni ulike varianter av disse instrumentene, hvor alle har sin unike tilpasning. Dette gjør at vi kan komme til på en god og effektiv måte, på de aller fleste områder av kroppen.

IASTM er spesielt effektivt for å "skanne" muskulaturen for spenninger. Videre behandler vi spenningene ved bruk av utstyret, som gjør at vi kommer godt ned i dybden på både muskulatur, ligamenter og sener. Hawkgrips er også veldig effektiv på å løse opp arrvev. 
ACTIVE RELEASE THERAPY (ART)
ART er en manuell behandlingsform hvor vi legger på et fast trykk/grep på muskelen som behandles. Samtidig vil pasienten aktivt bevege muskelen til ytterposisjon, mot vårt trykk. Denne behandlingsmetoden bidrar til å tøye ut muskulaturen, løse opp muskelspenninger og skaper bedre sirkulasjon i området som er behandlet. 
MUSKELTØY
Muskeltøy er en form for tøying/stretching av muskulaturen. Denne behandlingsmetoden brukes for å normalisere muskellengden og dermed fjerne spenninger og smerte som finnes i og omkring muskelen. Dette kan bidra til å øke eller beholde bevegelighet, minske muskelspenninger og øke blodsirkulasjonen.
Ved bruk av denne teknikken, kan vi skape en bedre balanse i kroppen. Dette er viktig, da en kropp i ubalanse ofte er svakere med økt sjanse for å utvikle triggerpunkter, overbelastninger og smerteproblematikk.
HJEMMEØVELSER / REHABILITERING
Trening/opptrening vil i mange tilfeller kunne bidra til bedre resultater av behandlingen, samt forhindre at samme problematikk oppstår igjen. Gjennom lang erfaring innen både naprapati og personlig trening, har vi god erfaring og kunnskap over hvilke øvelser som kan være nyttige i ulike tilfeller. Hjemmeøvelsene blir individuelt tilpasset og kan derfor variere mye fra person til person. Treningsrådene tilpasses hver enkelts utgangspunkt, plager, motivasjon, fysiske form og interesser.
KOSTHOLD
Erfaring har vist oss at endring i kosthold kan gjøre underverker når det kommer til å redusere ulike plager og smerter, knyttet opp mot det nevromuskeloskeletale systemet. Dette er særlig viktig om vi jobber med en kronisk smerteproblematikk.
STRESSHÅNDTERING
Stress er uten tvil en av de største årsaken til hvorfor pasienter kommer til vår klinikk. Pasienten selv søker hjelp for smerter i ulike deler av kroppen, og gjennom en nøye anamnese og undersøkelse, oppdager vi svært ofte at den tydeligste underliggende årsak for problematikken er stress. Vi vil her kunne bidra med anbefalinger til ulike former for stresshåndtering, slik at du kan ta tak på egenhånd og mestre hverdagstresset på en enda bedre og effektiv måte.

MANIPULASJON

Ved behandlingsteknikken manipulasjon, benytter vi oss av ulike behandlingsgrep for å bedre funksjonen og bevegeligheten i ulike ledd. Hensikten med manipulasjon er å få funksjonen i nakke/rygg, bekken og andre ledd tilbake til sitt opprinnelige bevegelsesmønster. Dette for å kunne oppnå en normalisering i leddet og i omkringliggende bindevev, muskulatur og nerver.

KOPPING

Kopping er en behandlingsmetode hvor vi benytter vakum for å løse opp muskelspenninger, samt skape bedre blodsirkulasjon i områder som tidligere har vært stramme og stive. Vi bruker en form for kopping, hvor selve koppen er koblet til en kompressor. Dette for å effektivisere og optimalisere behandlingen. Kopping brukes ofte før dypere behandling, eller sammen med massasje.

MASSASJE

Massasje utføres gjennom rytmisk knaing og strekking av muskler og kan dempe smerter, gjennom sin muskelavslappende og sirkulasjonsøkende virkning. Massasjebehandling reduserer muskelspenninger, stimulerer blod- og lymfesirkulasjonen, regulerer hormonbalansen og reduserer stress.

En anstrengt og overbelastet muskel kan ved hjelp av massasje rehabilitere raskere. Gjennom massasjebehandling jobber vi for å minske smerten, forebygge arrvev og øke bevegelighet og blodsirkulasjonen i både muskler og bindevev.

DRY NEEDLING

Dry needling (behandling med nåler) utføres med akupunkturnåler. Behandlingen gjennomføres ved at vi finner frem til stramme og ømme muskler, som forårsaker smerter. Nålene settes skånsomt inn i triggerpunktet som består av spente muskelfiber, slik at muskelfibrene blir påvirket og slipper opp spenningen. Denne behandlingsmetoden kombineres alltid med massasje, for en avspennende og smertelindrende effekt.

TRIGGERPUNKTBEHANDLING

Et triggerpunkt er enkelt forklart en muskelknute, som oppstår grunnet en opphopning av spenninger og surt miljø i muskulaturen. Triggerpunkter kan finnes i alle muskler, og anses som en av de vanligste årsakene til muskel-og leddsmerter.  Det kan gi smerter der triggerpunktet er, men det kan også gi smerter et annet sted på kroppen (projisert smerte).  Et eksempel på dette er at triggerpunkter i hals, nakke og skulderregionen kan gi hodepine. Det er også vanlig at triggerpunkter i setet kan gi smerter ut i bena, og triggerpunkter i skulderparti kan gi smerter ut i armene.

Ved triggerpunktbehandling legger vi trykk på det stramme området og tøyer ut muskelfibrene, slik at muskelen igjen slapper av og får bedre sirkulasjon. Dette leder til mindre spenninger og smerte, økt sirkulasjon og en mer avslappet muskulatur.

TRYKK-OG VIBRASJONSBEHANDLING

På engelsk er dette kjent som percussion therapy, og på vår klinikk bruker vi Hyperice Raptor som er klasse 1 medisinsk utstyr. Ved hjelp denne trykk- og vibrasjonsbehandlingen, får vi behandlet både spenninger på overflaten og også mer i dybden. Dette da trykket trenger gjennom flere lag med muskulatur, ligamenter og sener. Det er svært effektivt for å løse opp muskelspenninger, triggerpunkter og arrvev. 

IASTM - INSTRUMENTED SOFT TISSUE MOBILISATION

I denne behandlingsmetoden bruker vi ulike instrumenter i metall i behandlingsprosessen. Vi benytter oss av utstyr fra Hawkgrips, som er anerkjent for sin høye kvalitet. Vi har ni ulike varianter av disse instrumentene, hvor alle har sin unike tilpasning. Dette gjør at vi kan komme til på en god og effektiv måte, på de aller fleste områder av kroppen.

IASTM er spesielt effektivt for å "skanne" muskulaturen for spenninger. Videre behandler vi spenningene ved bruk av utstyret, som gjør at vi kommer godt ned i dybden på både muskulatur, ligamenter og sener. Hawkgrips er også veldig effektiv på å løse opp arrvev. 

ACTIVE RELEASE THERAPY (ART)

ART er en manuell behandlingsform hvor vi legger på et fast trykk/grep på muskelen som behandles. Samtidig vil pasienten aktivt bevege muskelen til ytterposisjon, mot vårt trykk. Denne behandlingsmetoden bidrar til å tøye ut muskulaturen, løse opp muskelspenninger og skaper bedre sirkulasjon i området som er behandlet. 

MUSKELTØY

Muskeltøy er en form for tøying/stretching av muskulaturen. Denne behandlingsmetoden brukes for å normalisere muskellengden og dermed fjerne spenninger og smerte som finnes i og omkring muskelen. Dette kan bidra til å øke eller beholde bevegelighet, minske muskelspenninger og øke blodsirkulasjonen.
Ved bruk av denne teknikken, kan vi skape en bedre balanse i kroppen. Dette er viktig, da en kropp i ubalanse ofte er svakere med økt sjanse for å utvikle triggerpunkter, overbelastninger og smerteproblematikk.

HJEMMEØVELSER / REHABILITERING

Trening/opptrening vil i mange tilfeller kunne bidra til bedre resultater av behandlingen, samt forhindre at samme problematikk oppstår igjen. Gjennom lang erfaring innen både naprapati og personlig trening, har vi god erfaring og kunnskap over hvilke øvelser som kan være nyttige i ulike tilfeller. Hjemmeøvelsene blir individuelt tilpasset og kan derfor variere mye fra person til person. Treningsrådene tilpasses hver enkelts utgangspunkt, plager, motivasjon, fysiske form og interesser.

KOSTHOLD

Erfaring har vist oss at endring i kosthold kan gjøre underverker når det kommer til å redusere ulike plager og smerter, knyttet opp mot det nevromuskeloskeletale systemet. Dette er særlig viktig om vi jobber med en kronisk smerteproblematikk.

STRESSHÅNDTERING

Stress er uten tvil en av de største årsaken til hvorfor pasienter kommer til vår klinikk. Pasienten selv søker hjelp for smerter i ulike deler av kroppen, og gjennom en nøye anamnese og undersøkelse, oppdager vi svært ofte at den tydeligste underliggende årsak for problematikken er stress. Vi vil her kunne bidra med anbefalinger til ulike former for stresshåndtering, slik at du kan ta tak på egenhånd og mestre hverdagstresset på en enda bedre og effektiv måte.
IMG_5091
IMG_5092
unnamed-13
IMG_5095
unnamed-15
img_5078
unnamed-20
IMG_5194
IMG_5123
IMG_5211
IMG_5136
IMG_5145
IMG_5148
IMG_5166
IMG_5311
IMG_5312
IMG_5052
IMG_5053
IMG_5059
IMG_5058
IMG_5057
IMG_5333
IMG_5334
unnamed-23
IMG_5390
Thea
Roxana
13342903_10154033173071072_5717910935913178924_n

Håvard Jonassen

Produksjonsleder
Etter flere år med nakkeplager, inn og ut fra ulike behandlere, ble jeg anbefalt denne klinikken. Jeg hadde ikke noen forventninger, men skjønte fort at her var det profesjonalitet, kunnskap og lidenskap for faget. Med denne behandlingen og kunnskapen om trening så har jeg fått en helt ny hverdag!

Fredrik Lundgren

Kokk
Etter flere år på kjøkkenet med ugunstige holdninger og bevegelser forårsaket dette smerter og låsninger i ryggen. Da fikk jeg en sterk anbefaling om og ta turen til denne klinikken. 

Her har jeg fått en dypere forståelse over problemene med ryggen og i tillegg fått gode råd og bra veiledning fra start til slutt. Resultatene overgår all forventning. Alt i alt en veldig profesjonell klinikk med stor lidenskap for faget!

Natasha Artis

Senior SCM specialist
Life changing experience. The clinic helped me to reach my ‘new’ heights in my personal and challenging goals within fitness. Not only fitness but long-standing goals with optimizing my healthy lifestyle. Personable, trustworthy, always encouraging, patient and 100% commitment. I highly recommend the clinic as a full package provider to optimizing healthy lifestyle and injure free life. 

 

Pål Fuglestad

Elektriker
Etter mange år med muskelsmerter og mage/fordøyelsesproblemer har dette endelig begynt å falle på plass. Jeg følte jeg hadde prøvd alt av behandlinger, uten effekt - helt til jeg kom hit! Når vi fikk kontroll på magen ble også muskelplagene betraktelig redusert og nå er jeg endelig i tro på en fremtid uten smerter i musklene, en mage som fungerer og en kropp i balanse! Her mister de ikke troen på deg, de gir deg ikke opp og bruker god tid til å lytte til deg og dine problemer. Alltid smil, alltid godt humør og bra fagkunnskap. Anbefales!

Bodil Iversen

Jeg har slitt med nakkesmerter i flere år. Etter få behandlinger her, samt opplæring i gode metoder for hvordan jeg kan utføre enkle teknikker selv, har jeg en mye bedre hverdag som gjør at jeg fungerer mer optimalt. Anbefales!

Helen Idland

Frisør
Som frisør er jeg avhengig av at skuldre og rygg fungerer bra i hverdagen, her får jeg den beste forebyggende/akutt behandling.
Har også fått god hjelp med kostholdsplan for mat intoleranse 
Fantastisk å få så helhetlig behandling på et sted! 

Sheriqa Douglas

Aerospace Engineering
After just one treatment, I was able to feel a  noticeable decrease in discomfort while training. 
I appreciate the Naprapat treatment and the willingness to share their knowledge and the benefits of the services they provides. I always feel their recommendations for treatment are in my best interest. I honestly can't imagine competition prep without this service! 
 

Eirik Wittenberg

Prosessoperatør / OCR- Athlete
En klinikk der de virkelig hører etter på det du kommer med av eventuelle plager. Med en lidenskap jeg ikke har opplevd på andre klinikker. Her føles det ikke som noe samlebånd, men en ekte kontakt mellom bruker og behandler. Meget fornøyd!

Anja Rossland

Butikkslakter
Jobben som butikkslakter førte med seg mye tunge løft og statisk arbeid, som ga plager med vond rygg, nakke og armer. Jeg opplevde å få en helhetlig vurdering og behandling, med god hjelp til egentrening og forebygging. Alltid imøtekommende, profesjonell og behagelig. Kjempefornøyd med at kroppen kan fungere på eit normalt vis, og at eg igjen har overskudd til ein aktiv hverdag.

Odd Geir Malterud

Maskinsjef
Jeg kontaktet klinikken etter anbefaling for hjelp med behandling for Scheuermanns sykdom. Behandling kombinert med personlig opptreningsprogram har ledet til at plagene holdes i sjakk. Nå 5 år etter går jeg her for motivasjon, gode samtaler og juling av såre muskler. Kan anbefales på det sterkeste!

Else Berit Gramstad

Har nå vært kunde i flere år. Hadde kroniske leddsmerter, fibromyalgi og kraftig hodeverk. Dette gikk tydelig ut over mitt sosiale liv. Etter at jeg startet behandling, har jeg fått en mye bedre hverdag. Kan absolutt anbefales!

Irene Holsen

Frisør
Den aller beste behandling! Her har jeg fått utrolig god hjelp både for nakkesmerter og hodeverk. Har også fått god hjelp med kosthold samt hjelp etter et ankelbrudd. Her blir kroppen sett i sin helhet. Anbefales på det varmeste!

Marlen Hovland

Frisør
En genuin interesse for å hjelpe, de er fascinerende sultne på mer kunnskap og tyngde og de deler mer enn gjerne! Jeg sitter igjen med en følelse av å bli sett og tatt på alvor. De har inspirert meg til å ta meg selv på alvor, inside and out. Anbefaler virkelig dette superteamet!
 

Hanne Nilsen Jankowski

Sykepleier
Ønsker du noen som ser deg og dine plager? Da er dette klinikken du bør oppsøke. Her tar de seg god tid til en helhetlig undersøkelse, starter opp med rask behandling og det beste er at det virker! Det har gjort underverker med min nakke. Takket være denne klinikken kan jeg fortsette i min jobb som sykepleier og fremdeles ha overskudd til ungene. Mine varmeste anbefalinger! 
 

Ella Marie Hettervik

Kennel arbeider
Anbefaler klinikken på det varmeste. De kan sitt fag, har en genuin interresse for deg som person og gjør sitt beste for at du skal føle deg bedre.

Kjell Inge Øygard

IT
Seriøs, kunnskapsrik og hyggelig naprapat som tar deg på alvor.Det er alltid trivelig å komme dit - og man føler seg ivaretatt på beste måte. For meg har det aldri vært tvil om at de virkelig ønsker å hjelpe, og de bruker derfor god tid på å lytte til hva man sier og har både erfaring og bred nok kunnskap til å gjøre de riktige tiltakene.

Eva Ravndal

Frisør
Beste naprapaten i Sandnes. Her brukes det god tid og det er masse kunnskap om trening, kosthold og livsstil. Føles bra for både kropp og sjel. Anbefales!

Linda Taranger

Intensiv sykepleier
Jeg har vært svært tilfreds med god og kunnskapsrik behandling av både meg og 2 av mine barn. Svært profesjonelt samtidig som en veldig behagelig fremtreden som skaper stor tillit. Jeg vil gi mine beste anbefalinger. 

Anne Bjørnevoll

Stundent
Her har jeg fått god hjelp med både alvorlig ryggskade og med min diagnose PCOS. Denne skapte mye trøbbel i hverdagen men etter god hjelp og guiding såer dette ikke lenger noe som plager meg. De har en egen evne til åse hele deg og tar både din fysiske og psykiske helse i betraktning ved sine vurderinger. Bryr seg genuint om faget sitt og viser dette tydelig for sine pasienter. 

Mayliz Eide

Lageransvarlig
Jeg ble henvist til operasjon av legger da det ble ment at jeg hadde alvorlig beinhinnebetennelse - etter noen behandlinger her for det som viste seg åvære veldig stramme muskler, var problemet borte. Har ogsåfått god hjelp under graviditet mtp bekken/rygg og diverse muskelsmerter. Fantastisk hyggelig og behagelig imøtekommende og god kunnskap og det de gjør.

Åse Marie Strøm

Lærer
Ekstremt dyktig i det de driver med. Jeg sliter litt med hodepine og nakkesmerter, men føler alltid det løsner godt opp etter en time her. De tar seg tid og lytter til mine problemer samt bruker god tid på benken. Anbefales! 

Silje Staff

STAS Stavanger Lufthavn Sola
Helt fantastiske personer! Jeg har snart ikke telling på hvor mange ganger de har fikset meg. De tar seg alltid god tid når jeg er innom og jeg føler meg alltid hjertelig velkommen. 
De stiller opp på utrolig kort varsel og er veldig fleksibel for å imøte komme mine etterspørsler i en hektisk hverdag. Evig takknemlig! 
 

Arjeta Ramaj

Makeup-artist og butikkmedarbeider
Jeg har hatt nakke problemer i 8-9 år og hadde aldri trodd at noe kunne ta de smertene bort - etter kun 4 behandlinger på klinikken så var smertene og plagene borte! Veldige dyktige og anbefales på det sterkeste!

Mei Lee Marshall

Global Mobility & Employee Manager og SATS instruktør
Ikke bare en dyktig coach som er ærlig og utrolig behagelig, men som ivaretar mitt beste både fysisk og psykisk mtp det som er best for å oppnå målet jeg har. Tar tilbakemeldingene mine seriøst, og sammen med den enorme kunnskapen de tilegner seg tilrettelegger de alltid for et godt samarbeid på utvikling samt behandlinger for det jeg trenger, og ønsker! Jeg kan anbefale klinikken på det sterkeste! 
 

Stig Andersen

Lærer og miljøterapeut
Her har jeg gått regelmessig i flere år. Enten det gjelder spesifikke skader eller skadeforebyggende og optimalisering av kroppslig funksjon så er de opptatt av det helhetlige aspektet. Tar seg god tid og er ikke redde for å ta i et tak når det trengs. Lidenskap for faget og for optimalisering av helse! 

Kim Rene Van der Meulen

Isolatør
Jeg hadde slitt med skulder hele livet, følte jeg hadde prøvd alt, uten effekt! For 5 år siden fikk jeg time her og bare etter en halvtime på benken var jeg som et nytt menneske. Skjeivheten og smertene som hadde vært der i flere år var nå borte. Anbefales på det sterkeste!

Thea Aksland

Jeg har vært innom mange ulike behandlere opp gjennom åra. Men har aldri møtt noen som Joakim. Den kunnskapen og erfaringen han har er det ikke mange som kan måle seg med. Jeg gikk i fra en veldig smertefull hverdag, til en mer normal hverdag med tydelig reduserte plager, noe jeg aldri trodde skulle skje. Er virkelig til å anbefale!

Roxana Sandall

Administrative assistant
Jeg er en kvinne på 45 år og som har trent hele mitt liv og jeg kan trygg si at det er “et før og et etter” med Mette som min coach. For meg er det viktig å ha tydelige mål i alle aspekter av livet, og det er langt enklere å oppnå dem, når du har en kunnskapsrik, omsorgsfull og dedikert person til å hjelpe deg på veien. Det å ha henne som min coach har gitt meg tydelige resultater i mitt liv og jeg gleder meg til å forsettelsen! 

Siw Helen Bø

Grafisk designer
Nr 1 for beinhinnebetennelse! I 13 år hadde jeg hatt smerter og måtte omskoleres fra en aktiv jobb til en sittende jobb. Jeg hadde da vært gjennom uttalige behandlinger samt operasjon, men ingenting hjalp med problemet eller reduserte smertene. Helt til jeg kom hit - nå kan jeg endelig utføre favorittaktiviteten min igjen, løping. Og nå er det kondisjonen som til slutt stopper meg, ikke smerten i leggene. Utrolig takknemlig og anbefales på det sterkeste. Finner årsaken, behandler det bort og hjelper deg og forstå slik du kan ta kontroll på kroppen selv - sitert lykkelig jogger!