Analyser

GJENNOM EN HELHETLIG TILNÆRMING TIL OPTIMALISERING AV KROPP OG HELSE, TAR VI LIVSSTILSCOACHING I EN NY RETNING

Helseanalyse

På vår klinikk har du nå muligheten til å gjøre en grundig helsesjekk.Ved bestilling vil du først motta et spørreskjema, med over tre hundre spørsmål knyttet til livsstil og helse. Når dette er besvart, vil det automatisk genereres en helsescore, med fokus på syv ulike deler vi anser som nøkkelfaktorer for god helse. Videre gjennomfører vi en vitamin- og mineralvurdering, basert på eget spørreskjema. Du vil da kunne se individuell status på elementene sleep, movement, nutrition, mindfullness, nature, community og inner balance. Det vil også genereres en totalscore, som gir et klart bilde av din nåværende helsestatus. Videre tar vi kontakt med deg, for å avtale tid for en konsultasjon hvor vi vil fullføre helsesjekken. Der måler vi blodtrykk, fastende blodsukker, hvilepuls, midjemål og kroppssammensetning. Vi gjennomfører også en mobilitetsanalyse, styrketest og kondisjonstest (VO2 max).

Vitamin og mineral analyse

På vår klinikk har du nå muligheten til å gjøre en grundig helsesjekk.Ved bestilling vil du først motta et spørreskjema, med over tre hundre spørsmål knyttet til livsstil og helse. Når dette er besvart, vil det automatisk genereres en helsescore, med fokus på syv ulike deler vi anser som nøkkelfaktorer for god helse. Videre gjennomfører vi en vitamin- og mineralvurdering, basert på eget spørreskjema. Du vil da kunne se individuell status på elementene sleep, movement, nutrition, mindfullness, nature, community og inner balance. Det vil også genereres en totalscore, som gir et klart bilde av din nåværende helsestatus. Videre tar vi kontakt med deg, for å avtale tid for en konsultasjon hvor vi vil fullføre helsesjekken. Der måler vi blodtrykk, fastende blodsukker, hvilepuls, midjemål og kroppssammensetning. Vi gjennomfører også en mobilitetsanalyse, styrketest og kondisjonstest (VO2 max).

Helsesjekk

På vår klinikk har du nå muligheten til å gjøre en grundig helsesjekk.Ved bestilling vil du først motta et spørreskjema, med over tre hundre spørsmål knyttet til livsstil og helse. Når dette er besvart, vil det automatisk genereres en helsescore, med fokus på syv ulike deler vi anser som nøkkelfaktorer for god helse. Videre gjennomfører vi en vitamin- og mineralvurdering, basert på eget spørreskjema. Du vil da kunne se individuell status på elementene sleep, movement, nutrition, mindfullness, nature, community og inner balance. Det vil også genereres en totalscore, som gir et klart bilde av din nåværende helsestatus. Videre tar vi kontakt med deg, for å avtale tid for en konsultasjon hvor vi vil fullføre helsesjekken. Der måler vi blodtrykk, fastende blodsukker, hvilepuls, midjemål og kroppssammensetning. Vi gjennomfører også en mobilitetsanalyse, styrketest og kondisjonstest (VO2 max).