Oksygenterapi

Kommer snart!

Tilbake

Oksygenterapi

Hyperbar oksygenbehandling (HBOT) er en terapi der pasienten puster rent oksygen i et trykkammer med høyere trykk enn normalt. Behandlingen øker oksygenopptaket i blodet og fremskynder helbredelsesprosesser. 

Kommer snart
Vi gleder oss over å snart kunne tilby oksygenterapi på vår klinikk.